Hướng tới hiệu quả thông qua sự khác biệt !

“Tối đa hóa lợi ích cho khách hàng thông qua sự khác biệt !”

Nội dung khác biệt

Chợ và Siêu Thị Truyền Thống

Siêu thị online tại sao không ?

1.       Thời gian đi lại

60 phút

Không

2.       Thời gian chọn sản phẩm

15-30 phút

5-10 phút

3.       Chi phí mặt bằng

Không

4.       Chi phí trưng bày

Không

5.       Chi phí bán hàng

Trên 3% giá thành

Nhỏ hơn 1% giá thành

6.       Thời gian bán hàng

Trung bình 12h/ngày

24/24h ngày

7.       Địa điểm phân phối

Phạm vi 10-20km

Toàn quốc kể cả các đảo

8.       Khả năng so sánh giá

Hạn chế

Chủ động trước khi quyết định

9.       Sản phẩm phân phối

Hàng có sẵn

Hàng có sẵn / chờ đặt hàng..

10.   Đối tượng phục vụ

Bị giới hạn: Ăn mặc lịch sự, có phương tiện đi lại..

Tất cả