Tìm theo giá

Thương hiệu
Lịch
Thống kê truy cập

Khởi Động Mềm Danfoss MCD201

Khởi Động Mềm Danfoss MCD 201 có dãy công suất nhỏ từ 7.5 - 110 Kw, được thiết kế với giá thành thấp bằng hệ sao tam giác nhưng đáp ứng được các yêu cầu như: giảm dòng khởi động, thời gian khởi động mềm và dừng mềm, nhỏ gọn tiết kiệm không gian lắp đặt và tích hợp nhiều tính năng như bypass trực tiếp.

khoi-dong-mem-danfoss-mcd201